Název: Jazyková homonymie
Další názvy: Linguistic homonymy
Autoři: Zatrutina, Iulianiia
Vedoucí práce/školitel: Valová, Liudmila
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19936
Klíčová slova: jazyková homonymie;homonymie;mezijazyková homonymie;rusko-česká homonymie;česko-ruská homonymie;polysémie;klasifikace homonym;slovník homonym;rusko-česká homonyma;homonymie a polysémie;homonyma
Klíčová slova v dalším jazyce: language homonymy;homonymy;interlingual homonymy;russian-czech homonymy;czech-russian homonymy;polysemy;homonyms classification;dictionary of homonyms;russian-czech homonyms;homonymy and polysemy;homonyms
Abstrakt: Daná bakalářská práce je věnována jazykové a mezijazykové česko-ruské homonymii. Má dvě kapitoly.V první kapitole práce jsou definovány a zkoumány základní pojmy homonymie a jí podobných jevů. Provedena analýza možných klasifikací vnitrojazykových homonym, analýza mezijazykové homonymie, mezijazykové paronymie, "falešných přátel překladatele" a upřesnena terminologie. Rozebrány jsou dále možné klasifikace mezijazykových homonym. Prozkoumany možné cesty vzniku slovanských mezijazykových homonym, roztříděny mezijazykové homonymy podle možných sémantických vztahů.V posledním oddíle se nachází klasifikace homonym na základě možných stylistických a funkčních odlišností. Přílohy obsahují česko-ruský slovník homonym, který byl vytvořen na základě příkladů uvedených v bakalářské práci.
Abstrakt v dalším jazyce: The given thesis is devoted to lingual and interlingual Czech-Russian homonymy. It has two chapters. In the first chapter of this work there are definitions and examined basic concepts of homonyms. There is a classification of interlingual homonyms. There are studies of possible ways of the formation of homonyms, there are separations of homonyms because of their semantic relations with one another. In the last part of this work are classifications of homonyms because of the functional and stylistic differences. Attachment is the Czech-Russian vocabulary of homonyms which are based on examples in this work
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jazykova homonymie CD PORTAL.pdfPlný text práce547,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Posudek Zatrutina - Val ved.pdfPosudek vedoucího práce867,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Posudek Zatrutina - Ryk opon.pdfPosudek oponenta práce760,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Obh Zatrutina.pdfPrůběh obhajoby práce274,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19936

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.