Title: Komparace stupně motorického vývoje u dětí s poruchami koordinace a reflexe jejich rodičů
Other Titles: Comparison of motor development in children with developmental coordination disorder and reflection of their parents
Authors: Pajmová, Tereza
Advisor: Čepička, Ladislav
Referee: Kavalířová, Gabriela
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19954
Keywords: vývojová porucha koordinace;děti;rodiče;MABC 2;DCDQ
Keywords in different language: children;parents;MABC 2;DCDQ
Abstract: Má bakalářská práce je zaměřena na srovnání motorického vývoje u dětí s poruchami koordinace od 7 do 10 let a to, jak vnímají své děti jejich rodiče. Testování probíhalo pomocí testové baterie MABC-2. Zjištěná data budou porovnána s výsledky dotazníku DCDQ, který vyplňovali rodiče probandů. Výsledky této práce budou nápomocné jak rodičům, tak i lidem pracujícím s dětmi trpícími vývojovou poruchou koordinace.
Abstract in different language: My thesis is focused on comparison of motor development in children with disorders of coordination from 7 to 10 years and how parents perceive their children. Testing was done using a test battery MABC-2. The identified data will be compared with the results of the questionnaire DCDQ, which was completed by parents of probands. Results of this study will be helpful to both parents, so and people working with children, who suffer developmental coordination disorders.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Pajmova.pdfPlný text práce3,72 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-PAJMOVA T. VP.pdfPosudek vedoucího práce162,24 kBAdobe PDFView/Open
oponent-PAJMOVA T. OP.pdfPosudek oponenta práce213,75 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-PAJMOVA T..pdfPrůběh obhajoby práce72,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19954

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.