Title: Komparace motorických předpokladů dětí z prvních tříd v Plzni a v Horažďovicích
Other Titles: Comparison of motor dispositions of children from the first classes in Pilsen and Horažďovice
Authors: Koblihová, Veronika
Advisor: Benešová, Daniela
Referee: Valach, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19984
Keywords: motorické schopnosti;mladší školní věk;testování;demografie měst
Keywords in different language: motor abilities;younger school age;testing;demographics of cities
Abstract: Diplomová práce nese název Komparace motorických předpokladů dětí z prvních tříd v Plzni a v Horažďovicích. Je rozdělena na dvě části. První část se zabývá teorií k danému tématu. Je zde charakterizován předškolní věk, školní věk, je zde část věnovaná demografické charakteristice zkoumaných měst, část věnovaná motorickým schopnostem, jejich klasifikace a rozvoj. Druhá část je zaměřená na výzkum. Je popsán použitý test, průběh testování, zpracování výsledků a interpretace výsledků.
Abstract in different language: The title of this thesis is The comparison of motor dispositions of children from the first classes in Pilsen and Horažďovice. It is devided into two parts. The first part applies to a theory to the given topic. There is a part that defines pre-school age, a part about demographical characteristic of researched towns, a part dedicated to motor abilities, their classification and development. The second part is focused on the research. There is described the test which was used, the course of testing, processing and interpretation of outcomes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Veronika Koblihova.pdfPlný text práce4,23 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-KOBLIHOVA V. VP.pdfPosudek vedoucího práce163,05 kBAdobe PDFView/Open
oponent-KOBLIHOVA OP.pdfPosudek oponenta práce187,67 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-KOBLIHOVA V..pdfPrůběh obhajoby práce46,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19984

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.