Title: Komparace obsahu závodních sestav v moderní gymnastice v kategorii kadetek
Other Titles: The comparison of the difficulty of competitive routines in rhythmic gymnastics in junior level B in 2015
Authors: Cajthamlová, Šárka
Advisor: Kavalířová, Gabriela
Referee: Kalistová, Petra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20005
Keywords: moderní gymnastika;kadetky starší;obtížnost;risk;švihadlo;kužele
Keywords in different language: rhythmic gymnastics;junior level b;difficulty;risc;rope;clubs
Abstract: V diplomové práci jsou srovnávány obtížnosti jednotlivých sestav gymnastek z finále mistrovství České republiky a závodnic ze Západočeské oblasti v kategorii kadetek starších. Cílem práce je na základě analýzy videozáznamu z mistrovství České republiky kadetek starších 2015, porovnat a přehledně zpracovat typy a hodnoty zařazovaných prvků obtížnosti, dynamických prvků s rotací a vyhozením (risky) a fundamentální manipulace s náčiním v tanečních krokových variacích. Při řešení jsem využila metody pozorování a srovnání typů a hodnot jednotlivých komponent sestav. Analyzováno je osm nejlepších závodnic z finále s každým náčiním a sedm závodnic ze Západočeské oblasti se švihadlem i s kužely. Analýza každé sestavy, celkové i dílčí výsledky, jsou přehledně zpracovány do tabulek. U závodnic ze Západočeské oblasti se prokázaly nižší průměrné hodnoty zařazených skoků, rotací a risků. Výsledky práce umožní porovnání kterékoliv závodnice se závodnicemi z finále.
Abstract in different language: In this Diploma thesis are compared difficulty of individual competitive routines of gymnasts from the Cup finals of Czech Republic and competitors from the West Bohemian region in the category of junior level B. The aim of the work is to Compaq and transparently process types and values to be entered elements of difficulty, dynamic elements with rotation and disposal (risc) and the fundamental handling utensils in dance steps combination, based on analysis of video footage of the junior level B Championship in 2015. For the solution I used the observation and the comparison methods and values of each component assemblies. There is analyzed the eight of best gymnasts of final with each gymnastic equipments and seven gymnasts from West Bohemian region with skipping ropes and clubs. The analysis of each set and the total and partial results are summarized in tables. By the gymnasts from West Bohemian region are proved lower average values of included jumps, rotations and risc. The results of the work are available to compare every of the gymnasts in this category against gymnasts from the final.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Cajthamlova Sarka.pdfPlný text práce4,36 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-CAJTHAMLOVA - VP.pdfPosudek vedoucího práce226,46 kBAdobe PDFView/Open
oponent-CAJTHAMLOVA - OP.pdfPosudek oponenta práce171,77 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-CAJTHAMLOVA.pdfPrůběh obhajoby práce48,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20005

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.