Title: Vznik, vývoj a současnost sportovního potápění na Berounsku
Other Titles: The origin, development and the contemporary situation of scuba diving in the Beroun area
Authors: Rendlová, Lenka
Advisor: Zeman, Radek
Referee: Červenka, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20008
Keywords: sportovní potápění;beroun;potápěčský klub triton beroun;potápěčské lokality;potápěčská výstroj a výzbroj;podvodní ragby
Keywords in different language: scuba diving;beroun;beroun triton diving;diving sites;diving equipment and armament;underwater rugby
Abstract: V této diplomové práci se zabývám problematikou sportovního potápění na Berounsku. Konkrétně se zaměřuji na potápěčský klub Triton Beroun. V první části se zabývám historickým vývojem této zájmové organizace. Další kapitoly popisují její současnou činnost společně s ročním plánem. Dále tato práce informuje čtenáře o vývoji a úspěších členů berounského podvodního ragby. V neposlední řadě jsem vytvořila přehled o potápěčských lokalitách, které jsou v této oblasti dostupné. Cílem výše uvedené diplomové práce bylo vytvořit ucelený přehled Tritonu, který by jim měl posloužit jako klubová kronika.
Abstract in different language: This diploma thesis is dedicated to scuba diving in Beroun area. Specifically, it focuses on the diving club Triton Beroun. The first part describes the historical development of this organization. Other chapters describe its current activities together with the annual plan. The thesis also informs readers about the development and achievements of members of Beroun underwater rugby team. This thesis also contains an overview of dive sites that are available in the Beroun area. The aim of the thesis was to create a comprehensive overview of Triton diving club that could serve as the club's Chronicle.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Lenka Rendlova.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-RENDLOVA L. VP.pdfPosudek vedoucího práce130,82 kBAdobe PDFView/Open
oponent-RENDLOVA L. OP.pdfPosudek oponenta práce221,72 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-RENDLOVA L..pdfPrůběh obhajoby práce47,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20008

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.