Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKnappová, Věra
dc.contributor.authorLucák, Karel
dc.contributor.refereeZeman, Radek
dc.date.accepted2015-05-25
dc.date.accessioned2016-03-15T09:02:46Z-
dc.date.available2013-12-06cs
dc.date.available2016-03-15T09:02:46Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-15
dc.identifier60351
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20014
dc.description.abstractTato diplomová práce se zaměřuje na srovnání vybraných tréninkových metod pro rozvoj silových schopností v kulturistice. V teoretické části, zde budou uvedeny základní pojmy používané v kulturistickém tréninku, tréninkové proměnné a základní složky v metodice tréninku pro rozvoj síly. Dále zde uvádím pokročilé metody, které slouží k rozvoji svalového objemu a ke svalovému rozvoji všeobecně. Jsou zde nabídnuty možnosti tréninku a jeho složení. Praktická část se zaměřuje na výzkum a porovnání dvou skupin probandů, kde každá skupina trénovala podle rozdílné četnosti tréninku v týdnu. Obě skupiny se podrobili vstupnímu a výstupnímu vyšetření, kde jsme hodnotili celkové složení těla, držení těla pomocí polohového snímače DTP-1 a hodnocení úrovně silových schopností. Data byla porovnávána s časovým odstupem 3 měsíců pro potvrzení nebo vyvrácení předem stanovených hypotéz.cs
dc.format78 s. (96 905 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkulturistikacs
dc.subjecttréninkcs
dc.subjecthypertrofiecs
dc.subjectsplitový tréninkcs
dc.subjecttréninkové metodycs
dc.subjectobjemový tréninkcs
dc.titleSrovnání tréninkových metod pro rozvoj silových schopností v kulturistice.cs
dc.title.alternativeComparison of training methods for developing strength abilities in bodybuilding.en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis focuses on the comparison of selected training methods for developing strength abilities in bodybuilding. In the theoretical part, here are the basic terms used in the bodybuilding workouts, training variables and basic elements of the methodology of training for strength development. Further topics of advanced methods that are used to develop muscle mass and to muscle development in general. Are offered training opportunities and its composition. The practical part focuses on research and comparing two groups of probands, where each group trained by different frequency of training a week. Both groups underwent Input and output test, where we evaluated the overall body composition, posture position sensor using DTP-1 and assessing the level of power capabilities. Data was compared with an interval of three months to confirm or refute previously stated hypotheses.en
dc.subject.translatedbodybuildingen
dc.subject.translatedtrainingen
dc.subject.translatedhypertrophyen
dc.subject.translatedsplit trainingen
dc.subject.translatedtraining methodsen
dc.subject.translatedtraining volumeen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Lucak.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-LUCAK K. VP.pdfPosudek vedoucího práce132,96 kBAdobe PDFView/Open
oponent-LUCAK K. OP.pdfPosudek oponenta práce137,71 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-LUCAK K..pdfPrůběh obhajoby práce45,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20014

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.