Title: Kvalitativní analýza výpovědí na téma rodičovství
Other Titles: Qualitative analysis of the statements about parenting
Authors: Elšlégrová, Zuzana
Advisor: Lovasová, Vladimíra
Referee: Novotná, Lenka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2002
Keywords: rodina;rodičovství;kvalitativní výzkum;zakotvená teorie
Keywords in different language: family;parenting;qualitative analysis;grounded theory
Abstract: Diplomová práce se věnuje tématu rodičovství a kvalitativnímu výzkumu. Jejím cílem je zmapovat pohledy současných seniorů na dnešní rodičovství, zjisit, co vnímají jako jeho rizika a úskalí. V práci je uveden teoretický rámec týkající se rodiny a rodičovství a dále je prezentována vlastní kvalitativní analýza na dané téma.
Abstract in different language: This thesis focuses on the topic of parentning and a qualitative research. Its objectives are to map view of today's seniors on today's parenting and to find out what they consider as its risks. The theoretical frame of family and parenting is presentend in this thesis and next it is followed by own qualitative analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Elslegrova.pdfPlný text práce540,77 kBAdobe PDFView/Open
Elslegrova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce384,21 kBAdobe PDFView/Open
Elslegrova - oponent.pdfPosudek oponenta práce260,81 kBAdobe PDFView/Open
Elslegrova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce96,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2002

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.