Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNovotná, Lenka
dc.contributor.authorBartovská, Monika
dc.contributor.refereeAišmanová, Alexandra
dc.date.accepted2012-08-29
dc.date.accessioned2013-06-19T06:24:20Z
dc.date.available2011-09-07cs
dc.date.available2013-06-19T06:24:20Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-06
dc.identifier50483
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2005
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou adaptace na stáří. Hlavní cíle práce jsou: Jak prožívají senioři poslední etapu svého života? Jaké jsou životní podmínky seniorů? Jakým aktivitám dávají senioři přednost?cs
dc.format70 scs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectaktivity seniorůcs
dc.subjectživotní podmínky seniorůcs
dc.subjectaktivity seniorůcs
dc.titleProblematika adaptace na stářícs
dc.title.alternativeProblems of adaptation to the old ageen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra psychologiecs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the adaptation to old age. The main objectives of work are: As seniors are experiencing the last stage of your life? What are the living conditions of seniors? What activities give seniors prefer?en
dc.subject.translatedactivities for seniorsen
dc.subject.translatedseniors living conditionsen
dc.subject.translatedactivities for seniorsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Bartovska.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Bartovska - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce280,44 kBAdobe PDFView/Open
Bartovska - oponent.pdfPosudek oponenta práce334,02 kBAdobe PDFView/Open
Bartovska - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce85,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2005

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.