Title: Konstrukční návrh univerzální CNC frézky
Other Titles: Engineering design of universal CNC milling machine
Authors: Max, Antonín
Advisor: Hynek, Martin
Referee: Hážová, Věra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20280
Keywords: konstrukce;CNC frézka;šroubový mechanismus;kuličkový šroub;lineární vedení;frézování;CAD;MKP
Keywords in different language: construction;CNC milling;ball screws;linear guides;milling;CAD;FEM
Abstract: Diplomová práce obsahuje přehled současného stavu používaných konstrukcí univerzálních CNC frézek s automatickým výměníkem. Návrh koncepce univerzální CNC frézky s automatickým výměníkem nástrojů. Výpočty jednotlivých konstrukčních uzlů, dimenzování pohonů pro jednotlivé osy. MKP analýza navržené konstrukce. Výrobní a výkresová dokumentace.
Abstract in different language: The thesis includes The thesis includes research engaged in the structure of CNC milling machine with a automatic tool changer. Design concept of CNC milling machine with a automatic tool changer. Calculation of main machine parts, including dimensioning of actuators for individual axis. FEM analysis of the designed structure. Drawing documentation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA_PRACE_MAX.pdfPlný text práce13,97 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Max - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce685,14 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Max - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce814,39 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Max.pdfPrůběh obhajoby práce264,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20280

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.