Title: Zkracování přestavovacích časů na svařovacím systému
Other Titles: Shortening the change over time for the welding system
Authors: Kábele, Pavel
Advisor: Edl, Milan
Referee: Bárdy, Marek
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20348
Keywords: produktivita;štíhlá výroba;SMED;interní činnost;externí činnost;ztrátová činnost
Keywords in different language: productivity;lean manufacturing;SMED;external activity;internal activity;loss activity
Abstract: Práce se zabývá redukcí přestavovacích časů automatické svařovací linky ATEC. Teoretická část této práce je věnována literárním poznatkům z oblasti průmyslového inženýrství a popisu metody SMED. V analytické části je provedena analýza přestavovacích časů a vytvoření nového pracovního postupu. V závěru je na základě výsledků analýz vypočteno technicko-ekonomické zhodnocení.
Abstract in different language: Diploma thesis aims to reduce changeover time for automatic welding line ATEC. Theoretical part of thesis is dedicated to knowledge from industrial Engineering and SMED method. Analytical part of thesis contains analyses of changeover time and design of new workflow. Last part of diploma thesis provides technical and economical assessment of new workflow.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Pavel Kabele.pdfPlný text práce4,16 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni_DP_Kabele0002.PDFPosudek vedoucího práce516,95 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Oponentni_posudek_Kabele.PDFPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba_DP_Kabele.PDFPrůběh obhajoby práce523,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20348

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.