Title: Technologická příprava výroby středního sedla kontrolního přípravku
Other Titles: Preparation of production technology for middle seat of inspection device
Authors: Farský, Jindřich
Advisor: Vyšata, Jiří
Referee: Matějka, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20357
Keywords: střední sedlo;tvarově složitá součást;analýza;návrh;upnutí;CAD/CAM;Catia V5;NC data;kusová výroba
Keywords in different language: middle seat;dimensionally complicated part;analysis;proposal;clamping;CAD/CAM;Catia V5;NC data;unit production
Abstract: Bakalářská práce se zabývá technologickou přípravou výroby středního sedla kontrolního přípravku. Její součástí je i vytvoření vhodného návrhu výroby, který je zaměřen na problematické upnutí součásti. Rovněž je zde uvedena tvorba NC dat v CAM systému Catia V5 pro výrobu této součásti
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with preparation of the technological for middle seat of inspection device. It includes a proposal to create an appropriate production, which is aimed at clamping problematic components . There is also shown the formation of NC data in the CAM system CATIA V5 for the production of this komponent.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Farsky_Jindrich.pdfPlný text práce5,22 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni BP - Farsky Jindrich.PDFPosudek vedoucího práce615,16 kBAdobe PDFView/Open
oponent-OPO BP - Farsky Jindrich.PDFPosudek oponenta práce850,96 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prubeh obhajoby BP - Farsky.PDFPrůběh obhajoby práce419,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20357

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.