Title: Technika plaveckého způsobu prsa (videoprogram)
Other Titles: The technique of the swimming breast stroke (video program)
Authors: Rendlová, Lenka
Advisor: Zeman, Radek
Referee: Kotlár, Ladislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2037
Keywords: Plavecký způsob prsa;plavecká technika;plavání
Keywords in different language: Swimming way breast;swimming technique;swimming
Abstract: V této bakalářské práci se zabývám problematikou plaveckého způsobu prsa, jejím historickým vývojem a novými trendy. Další část zahrnuje i popis startovního skoku a obrátky při prsou. Cílem výše uvedené práce bylo vytvořit videoprogram týkající se tohoto plaveckého způsobu, který by mohl posloužit jako pomůcka pro optimální zvládání techniky, jak při plavecké výuce či výcviku na základních i středních školách, tak i při speciálních plaveckých trénincích.
Abstract in different language: In this thesis I focus on how to swim breast, its historical development and new trends. Another section includes a description of the starting jump and turn in my chest. The aim of the above work was to create a video program about this swimming method that could serve as a tool for optimal management techniques, both in swimming lessons or training in elementary and secondary schools as well as for special swimming workouts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka finalni verze PDF.pdfPlný text práce496,07 kBAdobe PDFView/Open
RENDLOVA VP.tifPosudek vedoucího práce4,56 MBTIFFView/Open
RENDLOVA OP.tifPosudek oponenta práce6,26 MBTIFFView/Open
RENDLOVA.tifPrůběh obhajoby práce2,35 MBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2037

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.