Title: Návrh a posouzení efektivity výroby rychlých prototypů z plastů
Other Titles: Proposal and assessment of production efficiency of fast prototypes of plastics
Authors: Horvát, Josef
Advisor: Zetek, Miroslav
Referee: Bakša, Tomáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20387
Keywords: rapid prototyping;3D tisk;polyjet technologie;SLS technologie;MJM technologie;FDM technologie;softtouch tlačítko;víko převodovky zámku
Keywords in different language: rapid prototyping;3D printing;polyjet technology;SLS technology;MJM technology;FDM technology;softtouch button;gearbox cover lock
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení výroby rychlých prototypů z plastů pro automotiv. Cílem práce je vybrat vhodnou výrobní technologii 3D tisku tak, aby byly splněny výrobní vlastnosti a požadavky na prvotní prototypový model dle daných kritérií. Diplomová práce dále obsahuje výsledky určující vlastnosti vyrobených modelů, které byly získány jednotlivými zkouškami. Získané výsledky přispěly k výběru vhodné technologie pro výrobu rychlých prototypů z plastů pro automotiv.
Abstract in different language: This thesis is focused on design and assessment of the production of rapid prototypes of plastics for automotive. The goal is to choose a suitable production technology of 3D printing to meet production requirements and features an initial prototype model formfiller. The thesis also includes the results determining the properties of the produced models that were obtained by different tests.The results have contributed to the selection of appropriate technology for producing rapid prototypes of plastics for the automotive industry.
Rights: Plný text práce není přístupný. Plný text práce bude přístupný od 22.05.2114.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace -Bc. Josef Horvat.pdfPlný text práce7,73 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
vedouci-Hodnoceni DP - Horvat.PDFPosudek vedoucího práce895,62 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Oponentni posudek DP - Horvat.PDFPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prubeh obhajoby DP - Horvat Josef.PDFPrůběh obhajoby práce444,03 kBAdobe PDFView/Open
Rozhodnuti - Horvat Josef.PDFOdůvodnění nezveřejnění VŠKP519,53 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20387

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.