Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 91
Svobodová, Natalie
Civilisation et francophonie : la présence des Français dans la région de Plzen

The bachelor thesis deals with the topic of migration of the human population in the European Union, focusing on the citizens of France living in the Czech Republic. The report presents the various facts that accompany migration, the European Union's migration policy, its compe...

Bednářová, Kateřina
Ĺétude comparative de la langue des jeunes Français dans la communication courante

The work focuses on the language of young French people in the 21st century. The theoretical part describes the basic linguistic definitions, the types of word formation in French and presents variations of standard and non-standard French. It also describes the characteristics of ...

Arnicanová, Kamila
Analyse d'un corpus de mots nouveaux en français

The title of this bachelor thesis is "analysis of the new words corpus in French" The main aim of this bachelor thesis was to find the processes of creating new words in the last two years in the dictionaries Le Petit Robert and Le Petit Larousse illu...

Bydžovský, Petr
Vzestup nacionalismu ve frankofonních zemích

The aim of my bachelor thesis, entitled Nationalism in France, was to explain concepts such as nationalism, patriotism, chauvinism, nation, state, etc. At the beginning of my work, I dealt with the basic definitions of these concepts. It was important to use different definitions&#...

Opekarová, Natálie
Adaptace a ekvivalenty vybraných anglicismů ve francouzštině a češtině na příkladu sociálních médií

The bachelor thesis is called "Adaptation and equivalents of selected Anglicisms demonstrated in social media" and deals, as the title indicates, with Anglicisms and their implementation in Czech and French language. Apart from the implementation, the thesis also search for equivalents&...

Doležalová, Šárka
Edith Piaf a její pokračovatelé

The thesis describes minutely the life of the famous French chanson singer Edith Piaf from birth to her death. In individual chapters, her artistic life as well as amorous are introduced. Furthermore, the thesis deals with the comparison of the French and Czech versions of...

Štěpánková, Alena
Odvozování podstatných jmen vlastních ve francouzském tisku

The main theme of this bachelor thesis is the derivation of proper names in the French press. The theoretical part deals with the definition of nouns and proper nouns, including their categories, the description of the process called appellativisation (when a proper noun becomes&#x...

Kastnerová, Tereza
Analýza slovní zásoby v motivačních dopisech

The thesis analyzes vocabulary in cover letters. The theoretical part focuses on the correct formulation of a cover letter. The most frequent expressions of selected cover letters are analyzed in the practical part.

Polášková, Kateřina
Tradice a současnost vinařství ve Francii / Les traditions et l'actualité de la viticulture en France

The thesis is focused on viticulture in France. The individual chapters of the thesis describe the development of French viticulture from ancient history to the present, also detailed descriptions of the wine-growing regions in terms of geographic location, soil types, climate conditions...

Grundová, Tereza
Anglicismy v titulcích článků francouzských časopisů pro ženy

The thesis deals with Anglicisms in French women's magazines. The first part of the thesis describes definition of anglicisms, classification, women's magazines and a short historical context of the influence of English on French. In the second part we analyze selected anglicisms.&#x...

Čapková, Markéta
Specializovaná slovní zásoba převzatá z běžného jazyka (studie v rámci obchodu)

The bachelor thesis entitled "Specialized vocabulary borrowed from the current language" deals with words and expressions that have their origin in current French and have become a special importance in business French. The main aim of this thesis is to make a glossary of...

Bohuslavická, Zuzana
Lexikální vztahy - analýza textů

The bachelor thesis deals with lexical relations and the analysis of selected texts. The theoretical part deals with particular lexical relations - synonymy, antonymy, hyperonymy, hyponymy, homonymy and polysemy. The reader learns about a short comparison of French lexical relations with the...

Borsiczká, Martina
Nesmrtelnost francouzské haute couture 20. a 50. let 20. století

The thesis brings a new point of view to haute couture and creation of Coco Chanel and Christiana Dior, especially on their influence on contemporary fashion designers. Via research and study of professional literature it compares the current position of haute couture with the ...

Vrátníková, Jitka
The specificities of French in Belgium

The thesis deals with the differences between the Belgian variety of French in comparison with French used in France. In the theoretical part, it presents the French and its development, then it focuses on Belgium and the linguistic situation in this country. After that it...

Kopecká, Michaela
False friends

The thesis deals with the theme of ? faux amis ? so called false friends, that were founded in the Czech language in relation to French. The theoretical part explains the basic lexicological terms (for example homonymy or paronymy), few definitions of false friends from d...

Sladká, Barbora
Umělecký život pařížské čtvrti Saint-Germain-des-Prés a jeho odraz v literatuře a jazzové hudbě

This bachelor thesis deals with quator Saint-Germain-des-Prés in Paris and its reflection in literature and jazz music. In the 20th century, this quarter became the center of intellectuals, philosophers, and musicians who made history in Saint-Germain-des-Prés. In our bachelor thesis, these ...

Sloupová, Barbora
Tour de France

This bachelor thesis deals with the description of the famous cycling race Le Tour de France. It describes the previous history events and the following development against the historical and political background, which have been directly involved in the gradual formation of the ra...

Költöová, Eliška
Jazykové výpůjčky - FJ - AJ - v každodenním životě

This bachelor thesis focuses on French loanwords in English. The work primarily aims to analyse the English vocabulary of gastronomy and to find out etymological origin and possible transfer of the borrowings selected. The first part briefly describes the development of English language...

Sloupová, Barbora
Tour de France

This bachelor thesis deals with the description of the famous cycling race Le Tour de France. It describes the previous history events and the following development against the historical and political background, which have been directly involved in the gradual formation of the ra...

Krákorová, Barbora
Paříž a světové výstavy do roku 1900

The bachelor thesis is dedicated to five Universal Expositions, that took place in Paris from 1855 to 1900, and to their constructions built for the use of the exhibitions and fairs. The aim of the thesis is to introduce not only the palaces and pavilions constructed ...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 91