Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNečesal, Petr
dc.contributor.authorLooseová, Iveta
dc.contributor.refereeHolubová, Gabriela
dc.date.accepted2012-06-18
dc.date.accessioned2013-06-19T06:25:42Z
dc.date.available2012-02-01cs
dc.date.available2013-06-19T06:25:42Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-30
dc.identifier49950
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2085
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na vícebodové okrajové úlohy, zejména na tvar vlastních čísel příslušných diferenciálních operátorů a Fučíkovo spektrum. Nejdříve vyšetřujeme Neumannovu a periodickou okrajovou úlohu, poté se zabýváme tříbodovou okrajovou úlohou, která obě předchozí úlohy propojuje. Hlavní výsledky práce se týkají tříbodové okrajové úlohy s tlumením, pro niž jsou analyticky odvozeny hodnoty parametrů, pro které má tato úloha pouze triviální řešení. Dále je provedena numerická konstrukce Fučíkova spektra a~konstrukce jeho nepřípustných oblastí, tj. množiny bodů, které do Fučíkova spektra nepatří.cs
dc.format53 s., 6 s. přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectokrajová úlohacs
dc.subjectvícebodová okrajová úlohacs
dc.subjectvlastní číslacs
dc.subjectFučíkovo spektrumcs
dc.subjectnepřípustné oblasti Fučíkova spektracs
dc.titleVícebodové okrajové úlohy s asymetrickými nelinearitami \nl a tlumenímcs
dc.title.alternativeMulti-point boundary value problems with asymmetric nonlinearities and dampingen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra matematikycs
dc.thesis.degree-programMatematikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis Bachelor Thesis is devoted to the multi-point boundary value problems, the eigenvalues and the Fučík spectrum of the corresponding differential operators are investigated. First, the Neumann and the periodic boundary value problem are studied, then the three-point boundary value problem, which connects both previous problems, is investigated. Main results of this Thesis concern the three-point boundary value problem with damping. We provide the analytic description of the values of parameters for which the problem has only the trivial solution. Finally, the numerical construction of the Fučík spectrum is provided as well as the construction of its inadmissible sets (i.e. the sets of points, which do not belong to the Fučík spectrum).en
dc.subject.translatedboundary value problemen
dc.subject.translatedmulti-point boundary value problemen
dc.subject.translatedeigenvaluesen
dc.subject.translatedFučík spectrumen
dc.subject.translatedinadmissible sets of the Fučík spectrumen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_looseova.pdfPlný text práce3,84 MBAdobe PDFView/Open
PV_looseova.pdfPosudek vedoucího práce139,6 kBAdobe PDFView/Open
PO_looseova.pdfPosudek oponenta práce132,56 kBAdobe PDFView/Open
P_looseova.pdfPrůběh obhajoby práce33,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2085

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.