Title: 2D - modelování reálné tekutiny s volnou hladinou s vlivem povrchového napětí pomocí lattice Boltzmannovy metody
Authors: Študentová, Iveta
Citation: LUKEŠ, Vladimír ed. Studentská vědecká konference: magisterské a doktorské programy, sborník rozšířených abstraktů, květen 2015, Plzeň. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015, s. 45-46. ISBN 978-80-261-0505-3.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://svk.fav.zcu.cz/download/sbornik_svk_2015.pdf
http://hdl.handle.net/11025/21339
ISBN: 978-80-261-0505-3
Keywords: lattice Boltzmannova metoda;modelování;tekutina
Keywords in different language: lattice Boltzmann method;modelling;fluid
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Studentská vědecká konference 2015
Studentská vědecká konference 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Studentova.pdfPlný text212,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/21339

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.