Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBaxa, Jan
dc.contributor.authorLachmanová, Alžběta
dc.contributor.refereeSvobodová, Andrea
dc.date.accepted2012-06-20
dc.date.accessioned2013-06-19T06:46:52Z
dc.date.available2010-01-31cs
dc.date.available2013-06-19T06:46:52Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-30
dc.identifier37499
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2202
dc.description.abstractCT vyšetření srdce je z důvodu nárůstu srdečních příhod v posledních letech čím dál více využíváno, především pro diagnostiku věnčitých tepen, u onemocnění myokardu, a zobrazení průchodnosti bypassů. Tato práce popisuje anatomii srdce, onemocnění srdce, 2D a 3D postprocessingové techniky a zabývá se postprocessingem, který se používá u CT vyšetření srdce. V praktické části jsou vyhotoveny rekonstrukce pro hodnocení srdce a koronárních tepencs
dc.format53 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectCTcs
dc.subjectsrdcecs
dc.subjectEKGcs
dc.subjectpacientcs
dc.subjectradiologický asistentcs
dc.subjectkalciové skórecs
dc.subjectpostprocessingcs
dc.titleCT vyšetření srdce: postprocessing v rukách radiologického asistentacs
dc.title.alternativeCt examination of heart: postprocessing provided by radiologic technologisten
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra záchranářství a technických oborůcs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedCT examination of the heart is increasingly used due to increase of cardiac events in recent years, especially for diagnosing coronary arteries, diseases of myocard, and imaging cardiac bypass. This thesis describes the anatomy of the heart, heart diseases, 2D and 3D postprocessing techniques and deals with postprocessing, which is used in cardiac CT. Special reconstructions are performed to evaluate the heart and coronary arteries in practical part.en
dc.subject.translatedCTen
dc.subject.translatedhearten
dc.subject.translatedECGen
dc.subject.translatedpatienten
dc.subject.translatedradiologic technologisten
dc.subject.translatedcalcium scoreen
dc.subject.translatedpostprocessingen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce818,88 kBAdobe PDFView/Open
Lachmanova - VP.jpgPosudek vedoucího práce441,49 kBJPEGThumbnail
View/Open
Lachmanova - OP.jpgPosudek oponenta práce390,76 kBJPEGThumbnail
View/Open
Lachmanova - OBP.jpgPrůběh obhajoby práce320,77 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2202

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.