Název: Doporučení pro mikroskopická cvičení z hub na základních a středních školách
Autoři: Kout, Jiří
Citace zdrojového dokumentu: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2013, č. 1-2, s. 19-22.
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://arnica.zcu.cz/cz/publikovana-cisla/rocnik-2013
http://hdl.handle.net/11025/22075
ISSN: 1804-8366
Klíčová slova: houby;praktické úkoly;mushrooms;practical activities
Abstrakt: Pro praktická mikroskopická cvičení z houbových organismů jsou na středních školách většinou používány žampiony (pečárky), kvasinky a „plísně“. Příspěvek nabízí učitelům vhodnější materiál pro pozorování rozmnožovacích struktur vřeckovýtrusých i stopkovýtrusých hub. Je vysvětlen celý postup při přípravě mikroskopických preparátů z doporučovaných skupin hub. Pro názornost jsou zobrazeny vybrané houby na fotografi ích v terénu i pod mikroskopem.
Abstrakt v dalším jazyce: A practical part of education about Fungi is executed mainly by microscopy of Agaricus , yeast-plants and some moulds at the high school. This contribution off ers more suitable materials for observation of reproductive structures of Ascomycota and Basidiomycota. All procedures of microscopic preparations are explained. The recommended groups of fungi are presented at photos in the fi eld and under the microscope.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1-2 (2013)
Články / Articles (CBG)
Číslo 1-2 (2013)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kout.pdfPlný text4,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/22075

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.