Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBřezinová, Andrea
dc.contributor.authorKrňoulová, Edita
dc.contributor.refereeKott, Josef
dc.date.accepted2012-06-12
dc.date.accessioned2013-06-19T06:47:01Z-
dc.date.available2011-01-31cs
dc.date.available2013-06-19T06:47:01Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-28
dc.identifier43414
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2211
dc.description.abstractLikvidace odpadů ze zdravotnických zařízení musí být prováděna v souladu s platnou legislativou. Cílem naší práce je sledování množství, druhu a nákladů za odpady, srovnání současných způsobů a nových možností v likvidaci infekčního odpadu zdravotnických zařízení. V teoretické části jsme se zamyslely nad tématy problematiky nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení, ochrany zdraví a životního prostředí z hlediska rizika infekce, druhu odpadu a hlášení o jeho produkci. V neposlední řadě nad legislativou, pokynech a doporučeních. Zdrojem dat praktické části je podrobná analýza sebraných vzorků a informací Mulačovy nemocnice. Metodou výzkumu jsou statistické grafy a tabulky.cs
dc.format49 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdezinfekcecs
dc.subjectinfekční odpadcs
dc.subjectkomunální odpadcs
dc.subjectspalovnacs
dc.subjectsterilizacecs
dc.titleNové aspekty v likvidaci infekčního odpadu ve zdravotnictvícs
dc.title.alternativeNew in liquidation of infectious waste in health welfareen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra záchranářství a technických oborůcs
dc.thesis.degree-programVeřejné zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe liquidation of wastes from medical institutions must be done in agreement with the valid legislature. The aim of our work is monitoring of the quantity, sort and expenses of the wastes, comparison of the present techniques and new possibilities in liquidation of infectious wastes from sanitary institutions. In the theoretical part we intended the theme of the problem of the disposal of wastes from medical institutions, health protection and life environment from the point of view of infection, kind of wastes and report of its production. Last but not least we intended the legislative, instructions and recommendations. The source of the dates from practical part is the detailed analyses of collected samples and information from Mulac´s hospital. The method of the research are statistical graphs and tables.en
dc.subject.translateddisinfectionen
dc.subject.translatedinfectious wasteen
dc.subject.translatedcivic wasteen
dc.subject.translatedincineratoren
dc.subject.translatedsterilizationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Edita Krnoulova OVZ.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFView/Open
Krnoulova - VP.zipPosudek vedoucího práce670,73 kBZIPView/Open
Krnoulova - OP.jpgPosudek oponenta práce418,43 kBJPEGThumbnail
View/Open
Krnoulova OBP.jpgPrůběh obhajoby práce337,77 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2211

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.