Title: Zobrazovací metody v diagnostice traumat ramenního kloubu
Other Titles: Imaging in the diagnosis of shoulder joint injuries
Authors: Agapovová, Petra
Advisor: Kott, Otto
Referee: Zeman, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2241
Keywords: kloubní chrupavka;ramenní kloub;degenerativní změny;luxace;rentgen
Keywords in different language: articular cartilage;degenerative changes;luxation shoulder joint;X-ray
Abstract: Práce popisuje anatomickou stavbu onemocnění ramenního kloubu a seznamuje se způsoby vyšetření ramene dostupnými zobrazovacími metodami, které jsou v současnosti využívány v diagnostice. V práci jsou prezentovány kazuistiky, které poskytla Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí ve Fakultní nemocnici v Plzni.
Abstract in different language: This work describes the construction of anatomical shoulder joint disease. This work introduces the methods of examination of the shoulder available imaging methods that are currently used in diagnosis. The work presents a case study provided by the department of orthopedics and traumatology of the locomotor system of the Faculty Hospital in Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Agapovova 2012.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
Agapovova - VP.jpgPosudek vedoucího práce388,11 kBJPEGThumbnail
View/Open
Agapovova - OP.zipPosudek oponenta práce685,78 kBZIPView/Open
Agapovova - OBP.jpgPrůběh obhajoby práce320,17 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2241

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.