Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKarasová, Lenka
dc.contributor.editorSlavíková, Marie
dc.contributor.editorKrál, Jan
dc.date.accessioned2017-02-01T09:59:26Z
dc.date.available2017-02-01T09:59:26Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationSLAVÍKOVÁ, Marie ed.; KRÁL, Jiří ed. Sborník příspěvků studentské vědecké konference: teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2016, s. 1-17. ISBN 978-80-261-0677-7.cs
dc.identifier.isbn978-80-261-0677-7
dc.identifier.urihttp://kvd.zcu.cz/khk/index-2.html
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/22445
dc.description.abstractText příspěvku pojednává o spojení hudební výchovy s výchovou dramatickou v předškolním vzdělávání. Ráda bych ukázala možnosti propojení hudební výchovy s dramatickou, ověřila si jejich použitelnost v praxi a motivační funkci dramatické složky k hudebním činnostem. V teoretické části charakterizuji hudební a dramatickou výchovu, jejich současné pojetí v předškolním vzdělávání, vzájemné propojení a přínos pro rozvoj dítěte.cs
dc.format17 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherVydavatelství Západočeské univerzity v Plznics
dc.rights© Západočeská univerzita v Plznics
dc.subjectdramatická výchovacs
dc.subjecthudební výchovacs
dc.subjectpředškolní věkcs
dc.subjectpředškolní vzdělávánícs
dc.titlePěvecké a hudebně dramatické činnosti dětí předškolního věkucs
dc.title.alternativeSinging, musical and drama activities of early years foundation stageen
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe Text of the post is about the connections of music education with the education of drama in preschool education. I'd like to show the possibilities of linking music education with a dramatic, verify their usability in practice and the motivational function of the dramatic components in musical activities. In the theoretical part to give musical and dramatic upbringing, their current concept in preschool education, mutual connection and contribution to the development of the child.en
dc.subject.translateddrama educationen
dc.subject.translatedmusic educationen
dc.subject.translatedpreschool ageen
dc.subject.translatedpreschool educationen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:SVK 2016
SVK 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karasova.pdfPlný text477,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22445

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.