Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorFleissigová, Lenka
dc.contributor.editorSlavíková, Marie
dc.contributor.editorKrál, Jan
dc.date.accessioned2017-02-01T10:16:50Z
dc.date.available2017-02-01T10:16:50Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationSLAVÍKOVÁ, Marie ed.; KRÁL, Jiří ed. Sborník příspěvků studentské vědecké konference: teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2016, s.1-23. ISBN 978-80-261-0677-7.cs
dc.identifier.isbn978-80-261-0677-7
dc.identifier.urihttp://kvd.zcu.cz/khk/index-2.html
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/22447
dc.description.abstractPříspěvek si klade za cíl poukázat metodu prožitkového učení, která rozvíjí u dětí smyslové, citové vnímání a také verbální či neverbální komunikaci. V této diplomové práci se snažím hledat souvztažnosti mezi hudbou a výtvarnou či dramatickou výchovou a jejich vzájemné ovlivňování, prolínání. Prakticky se práce zaměřuje na integraci předmětů a na metody učení hravou formou. Naznačuje možnosti vytvořeného výukového programu pro hudebně dramatické a výtvarné činnosti s prožitkovými aktivitami. Vytvořený program bude využitelný v mateřské škole, bude vycházet z cílů RVP PV. Návrhy aktivit budou prověřeny vlastní praxí autorky v mateřské škole.cs
dc.format23 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherVydavatelství Západočeské univerzity v Plznics
dc.rights© Západočeská univerzita v Plznics
dc.subjecthudební výchovacs
dc.subjectdramatická výchovacs
dc.subjectvýtvarná výchovacs
dc.subjectdidaktické materiálycs
dc.subjectproţitkové učenícs
dc.subjectintegrace předmětůcs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectsmyslové vnímánícs
dc.subjectcitové vnímánícs
dc.titleHudebně dramatizační a výtvarné činnosti s dětmi předškolního věkucs
dc.title.alternativeMusical drama and art activities with early yearsen
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedConference paper aims to point to the method of experiential learning which develops children´s sensory, emotional perception and verbal or nonverbal communication. In this analysis (creation of the thesis) there is an effort to look up relations between music, art and drama and their mutual influencing, blending. In the practical part the thesis focuses on the integration of subjects and methods of learning in a playful way. The thesis indicates the possibilities of created educational programme for musical dramatic and art education with the experiential activities. This created programme will be usable in kindergartens and will work on the RVP PV targets. Proposals of activities will be verified by author´s own professional experience.en
dc.subject.translatedmusic educationen
dc.subject.translateddrama educationen
dc.subject.translatedart educationen
dc.subject.translateddidactic materialsen
dc.subject.translatedexperiential learningen
dc.subject.translatedintegration of subjectsen
dc.subject.translatedcommunicationen
dc.subject.translatedsensory perceptionen
dc.subject.translatedemotional perceptionen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:SVK 2016
SVK 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fleissigova.pdfPlný text1,1 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22447

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.