Title: Rozvoj cestovního ruchu v Palestině
Other Titles: The development of tourism in Palestine
Authors: Holubjaková, Marcela
Advisor: Kramáreková Veronika, Mgr.
Referee: Tydlitátová Věra, Mgr. Th.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22745
Keywords: cestovní ruch;palestina;západní břeh jordánu
Keywords in different language: tourism;palestine;west bank
Abstract: Práce čtenáře seznamuje s problematikou cestovního ruchu v Palestině, konkrétně v oblasti Západního břehu Jordánu. Zabývá se dalším jeho rozvojem a kulturním, historickým a také přírodním potenciálem dané oblasti. V práci jsou popsány jednotlivé oblasti cestovního ruchu v Palestině, dále pak současné postavení cestovního ruchu v dané oblasti. Závěr práce je věnovaný možnostem dalšího rozvoje cestovního ruchu a je v něm navržený vlastní turistický program pro budoucí návštěvníky Západního břehu Jordánu. Práce je obohacená o fotografie turistických míst.
Abstract in different language: This thesis deals with the development of tourism in Palestine (especially on the West Bank) with an emphasis on cultural, historical and natural potential of the country for its further development.bIn thesis we described tourist areas in Palestine and the current status of tourism in the region as well. The end of the thesis is devoted to the possibilities of further development of tourism and has proposed its own tourism program for future visitors of the West Bank.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Marcela Holubjakova.pdfPlný text práce38,83 MBAdobe PDFView/Open
Holubjakova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce56,35 kBAdobe PDFView/Open
Holubjakova_posudek vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce176,93 kBAdobe PDFView/Open
Holubjakova_prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce50,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22745

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.