Title: Historie zpětnovazebního řízení
Other Titles: History of feedback control
Authors: Dragoun, Jaroslav
Advisor: Janda Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Pittermann Martin, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23088
Keywords: zpětná vazba;regulace;automatizace;wattův regulátor;průmyslová revoluce;simulink
Keywords in different language: feedback;regulation;automation;watt regulator;industrial revolution;simulink
Abstract: Předkládaná bakalářská práce má za úkol popsat historické milníky v oblasti vývoje a využití zpětné vazby od jejího prvního využití ve starověkém Řecku do příchodu moderních způsobů regulace po druhé světové válce. Zaměřuje se hlavně na regulátory, které byly ve své době významné, nebo důležité pro další vývoj. Dále je jejím účelem popis návrhu simulačního modelu Wattova regulátoru, který jsem vytvořil v programu Simulink, a návrh parametrů tohoto regulátoru pro regulaci elektromotoru.
Abstract in different language: This bachelors work describes historical milestones in the field of development and usage of feedback since ancient Greek, to discovery of modern ways of regulation after second world war. It pays attention mainly to regulators, which was significant in their times or important for future development. Next it describes simulation of watt regulator, which I made in program Simulink and designing parameters of this regulator for regulation of electric motor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Dragoun.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFView/Open
067030_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce317,27 kBAdobe PDFView/Open
067030_oponent.pdfPosudek oponenta práce413,53 kBAdobe PDFView/Open
067030_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce271,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23088

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.