Title: Analýza rizik podnikatelského projektu
Other Titles: Risk analysis of the business project
Authors: Novotná, Denisa
Advisor: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23212
Keywords: projekt;riziko;analýza rizik;sjezdová trať;lyžování
Keywords in different language: project;risk;risk analysis;skislope;skiing
Abstract: Předložená práce je zaměřena na identifikaci a vyhodnocení rizik projektu rozšíření Skiareálu Lipno, který bude realizován společností LIPNO SERVIS s.r.o. Práce obsahuje základní informace o společnosti a vymezuje její strategická východiska. Dále je provedena analýza prostředí společnosti, jejíž součástí je také finanční analýza. Následuje detailní popis projektu rozšíření Skiareálu Lipno, na něž navazuje kapitola věnovaná sestavení finančního plánu společnosti, který popsaný projekt zohledňuje. Dále se práce věnuje popsání teoretických východisek souvisejících s pojmem riziko. Stěžejní částí práce se zabývá identifikací rizik projektu společnosti, jejich ohodnocením a vyvozením těch nejvýznamnějších. Následuje návrh opatření, díky kterým budou rizika ošetřena. Poslední kapitola práce je věnována celkovému vyhodnocení projektu rozšíření Skiareálu Lipno.
Abstract in different language: Diploma Thesis is focused on identification and evaluation of risks of the project named Expansion of skiareal Lipno, which will be realized by the company LIPNO SERVIS s.r.o. Diploma Thesis includes basic information about company and its mission, vision and goals. In the next chapter is realized analysis of environment, which includes financial analysis. Next chapter is focused on describing of the project. In Diploma Thesis was also created financial plan of the company. In the next chapter is described theory connected with risks. The most important part of Diploma Thesis is risk analysis of the project. This chapter describes process of identification of risks of the project, evaluation of these risks and proposals for reduction. In the last chapter is evaluated project at all.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Novotna.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
DP_Novotna_VP.pdfPosudek vedoucího práce707,28 kBAdobe PDFView/Open
DP_Novotna_OP.pdfPosudek oponenta práce683,74 kBAdobe PDFView/Open
DP_Novotna.PDFPrůběh obhajoby práce1,39 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23212

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.