Title: Počátky asyrské kultury
Other Titles: Origins of the Assyrian Culture
Authors: Král, Pavel
Advisor: Charvát, Petr
Referee: Pecha, Lukáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2323
Keywords: Asýrie;Aššur;Ninive;Tell Taya;Churrité;akkadská říše;III. dynastie z Uru;architektura;metalurgie;keramika
Keywords in different language: Assyria;Assur;Nineveh;Tell Taya;Hurriter;akkadian empire;III. dynasty of Ur;architecture;metallurgy;pottery
Abstract: Tématem této práce je území Asýrie v 2. polovině 3. tisíciletí př. n. l.. Práce se skládá ze dvou částí, ta první popisuje počátky asyrské historie, druhá část se zabývá materiální kulturou Asýrie (architektura, glyptika, keramika, metalurgie, atd.).
Abstract in different language: The topic of this work is the territory of Assyria in the 2nd half of the 3rd millennium BC. The work consists of two parts. The first one describes the earliest period of Assyrian history, the second one deals with Assyrian material culture (architecture, glyptic, pottery, metallurgy, etc.).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Pavel Kral - 2012.pdfPlný text práce69,9 MBAdobe PDFView/Open
Kral_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce324,5 kBAdobe PDFView/Open
Kral_oponent.pdfPosudek oponenta práce255,66 kBAdobe PDFView/Open
Kral.pdfPrůběh obhajoby práce128,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2323

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.