Title: Hluk pohonu s asynchronním motorem
Other Titles: Noise of asynchronous machine drive
Authors: Novák, Tomáš
Advisor: Janda, Martin
Referee: Fořt, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2327
Keywords: PWM;RPWM;EPWM;náhodné řízení;zvukový záznam;DSP;harmonické proud
Keywords in different language: PWM;RPWM;EPWM;random controlling;audio track;DSP;harmonic current
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na výběr vhodné modulace, která by potlačila hluk asynchronního motoru, zejména hluku odpovídající spínací frekvenci při řízení pulsně šířkovou modulací. K tomu budou použity dvě vybrané metody, které by měly hluk pohonu snížit. V práci jsou ukázány výsledky simulace vybraných stavů a porovnání se skutečným pohonem.
Abstract in different language: The master theses focuses on the selection of the suitable modulation which would suppress the noise of asynchronous motor, especially the noise corresponding switching frequency produced by control of Pulse Width Modulation. To test above mentioned point will be used two selected methods which should reduce the noise of the drive. The thesis presents results of the simulation of the selected statuses and shows the comparison with the real drive.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Novak_Tomas_E09N0245P.pdfPlný text práce2,56 MBAdobe PDFView/Open
040564_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce312,78 kBAdobe PDFView/Open
040564_oponent.pdfPosudek oponenta práce323,94 kBAdobe PDFView/Open
040564_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce116,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2327

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.