Title: Analýza pořízení bytu jako investice
Other Titles: Analysis of the acquisition of the apartment as an investment
Authors: Košař, Ondřej
Advisor: Svoboda Milan, Ing. Mgr. Ph.D.
Referee: Jarý Čestmír, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23573
Keywords: investice;byt;vnitřní výnosové procento;čistá současná hodnota;pronájem;nemovitost
Keywords in different language: investment;apartmenr;internal rate of return;net present value;rent
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou investování do bytů. V práci je stanoveno jaké byty je vhodné vybrat, na základě jakých informací se rozhodovat a jaké existující vlivy působí na hodnotu bytu a výši nájmu, za který je možno ho pronajmout. Z nasbíraných dat byly vybrány konkrétní byty, u kterých byla spočítána jejich výnosnost a následně tyto varianty byly porovnány mezi sebou.
Abstract in different language: This bachelor thesis is analyzing apartments as an investments. In this thesis we are trying to find what apartments are suitable as investment, on what grounds we should choose them and what and how can influence price of the apartment. From gathered datas few apartments were chosen and calculated their return.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_kosar.pdfPlný text práce562,1 kBAdobe PDFView/Open
kosar vedouci.pdfPosudek vedoucího práce685,87 kBAdobe PDFView/Open
Kosar oponent.PDFPosudek oponenta práce534,49 kBAdobe PDFView/Open
kosar obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce178,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23573

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.