Title: Zpracování analýzy dopadů při výpadku ICT služeb (BIA - Business Impact Analysis)
Other Titles: Processing ICT services drop out influence analysis (BIA - Bussiness Impact Analysis)
Authors: Mrňavý, Jiří
Advisor: Plevný Miroslav, Doc. Dr. Ing.
Referee: Gangur Mikuláš, Doc. RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23577
Keywords: bia (business impact analysis);výpadek ict služeb;ict služby
Keywords in different language: bia (business impact analysis);ict services drop out;ict services
Abstract: Práce je zaměřena na zpracování analýzy dopadu výpadku ICT služeb v dopravním podniku. Jedná se o analýzu, která, na základě informací poskytnutých jednotlivými garanty aplikací, vyčísluje náklady způsobené výpadkem ICT služeb a určuje maximální tolerovanou dobu výpadku ICT služeb. Práce popisuje 10 vybraných služeb zvlášť a pro každou službu udává zkoumané údaje.
Abstract in different language: The thesis is focused on processing analysis of ICT services drop out infulence in transport company. Analysis is based on informations delivered by key users of specific applications. It calculates costs of ICT services drop out and define the longest acceptable period of ICT services drop out. The thesis describes 10 selected services individualy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Mrnavy_BIA.pdfPlný text práce778,24 kBAdobe PDFView/Open
mrnavy oponent.pdfPosudek oponenta práce620,91 kBAdobe PDFView/Open
BP_Hodn_Mrnavy_2016.pdfPosudek vedoucího práce51,82 kBAdobe PDFView/Open
mrnavy obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce196,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23577

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.