Title: Sportovní hala s možností ubytování - ekonomicko, technologické srovnání variantních řešení
Authors: Chrášťanská, Eliška
Advisor: Kesl Petr, Ing.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23594
Keywords: sportovní hala;prefabrikovaný skelet;rozpočet;harmonogram.
Keywords in different language: sports hall;prefabricated skeleton;budget;schedule of construction.
Abstract: Cílem této diplomové práce je vytvoření PROJEKTU SPORTOVNÍ HALY S MOŽNOSTÍ UBYTOVÁNÍ a následné srovnání dvou variantních řešení. Hlavním nosným prvkem obou variant je železobetonový prefabrikovaný skelet, který se skládá ze sloupů, průvlaků a střešních vazníků. První varianta je uvažována částečně pod terénem, a tudíž je využito konstrukce bílé vany. Ve druhé variantě je základová konstrukce tvořena železobetonovými základovými patkami, kalichy a prahy. Součástí této práce je samotný návrh a zhotovení projektu, popis objektu a jeho okolí, rozpočet, vizualizace, harmonogram výstavby s určením kritické cesty.
Abstract in different language: The main aim of this thesis is creating project of sports hall with accommodations and comparison of a two solutions. The main supporting element of this structure is prefabricated reinforced concrete skeleton which is structured of a columns, girders and roof girders. The first variant is considered partly under the ground, and is therefore used white tank. In the second variant is the base structure consists of reinforced concrete footings, chalices and thresholds. Part of this work is the design and construction of the project, a description of the buildings and its surroundings, budget, visualization, schedule of construction and identification of the critical path.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP komplet Eliska Chrastanska.pdfPlný text práce22,76 MBAdobe PDFView/Open
Chrastanska_vedouci (2).pdfPosudek vedoucího práce394,54 kBAdobe PDFView/Open
Chrastanska_oponent (2).pdfPosudek oponenta práce390,21 kBAdobe PDFView/Open
Chrastanska_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce176,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23594

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.