Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBoháč František, Ing.
dc.contributor.authorBrož, Jan
dc.contributor.refereeKesl Petr, Ing.
dc.date.accepted2016-6-28
dc.date.accessioned2017-02-21T08:26:11Z-
dc.date.available2015-6-15
dc.date.available2017-02-21T08:26:11Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-31
dc.identifier67368
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23595
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na návrh a zpracování technologického postupu výstavby multifunkční haly ve variantním řešení. Cílem práce je vytvořit plán organizace výstavby, stavebně konstrukční řešení vybraných částí, položkový výkaz výměr včetně rozpočtu stavby s harmonogramem ve variantním řešení. Dále také zahrnuje statické posouzení vybraného úseku nosné konstrukce střechy ve variantním řešení. Výpočty byly prováděny pomocí programu Dlubal, výkresová část byla zpracována v programu Autocad 2015, rozpočet v programu MS Excel a harmonogram byl zpracován v programu MS Project.cs
dc.format136 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttechnologie prováděnícs
dc.subjectmultifunkční halacs
dc.subjectharmonogramcs
dc.subjectmetoda kritické cestycs
dc.subjectrozpočetcs
dc.titleStavebně technologický projekt - výstavní T - pavilon České Budějovicecs
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis is focused on the design and technological process of a construction of the multipurpose hall in a variant solution. The thesis aims to provide an organization plan of the construction, construction solutions of selected parts and a bill of quantities including a construction budget with a schedule in a variant solution. Furthermore a static analysis of chosen roof support structures is also included in a variant solution. The calculations were made in Dlubal software, the mechanical drawings were done in Autocad 2015, the budget was processed by Microsoft Excel and the schedule was made in Microsoft Project.en
dc.subject.translatedtechnology implementationen
dc.subject.translatedmultipurpose hallen
dc.subject.translatedscheduleen
dc.subject.translatedcritical path metoden
dc.subject.translatedbudgeten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Broz.pdfPlný text práce15,92 MBAdobe PDFView/Open
Broz_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce378,82 kBAdobe PDFView/Open
Broz_oponent.pdfPosudek oponenta práce372,53 kBAdobe PDFView/Open
Broz_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce193,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23595

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.