Title: Identifikace materiálových parametrů modelu reologického chování kompozitu s pryžovou matricí
Authors: Kocáb, Jiří
Advisor: Kottner Radek, Ing. Ph.D.
Referee: Kossa Attila, Dr. PhD.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23599
Keywords: kompozit s pryžovou matricí;materiálové modely;viskoelasticita;hyperelasticita;parallel network model;identifikace materiálových parametrů
Keywords in different language: cork-rubber composite;material models;viscoelasticity;hyperelasticity;parallel network model;material parameter identification;strain rate dependence
Abstract: Tato práce se zabývá identifikací materiálových parametrů korkového kompozitu Amorim ACM87, jehož mechanické vlastnosti jsou velice podobné pryžím. Aby bylo možné identifikovat materiálové parametry, byla provedena série experimentů pro různé módy a~rychlosti zatěžování. Dále byly provedeny numerické simulace pomocí programu Abaqus, založeného na metodě konečných prvků. Materiálové parametry byly identifikovány pomocí metod numerické optimalizace, která byla provedená pomocí optimalizačního software optiSLang. Rozdíl mezi výsledky měření a numerických simulací byl porovnáván a minimalizován. Jako materiálový model byl použit Parallel network model se třemi viskoelastickými větvemi a Mullinsovým efektem.
Abstract in different language: This thesis deals with material parameters calibration of a cork-rubber composite Amorim ACM87, whose mechanical behaviour is similar to rubbers. In order to calibrate (identify) material parameters, mechanical experiments were performed and corresponding numerical simulations were performed using finite element based software Abaqus. The behaviour of given material was investigated for different strain rates and loading modes. Material parameters were calibrated using numerical optimisation methods driven by optimisation software optiSLang. The difference between the results of experiments and numerical simulations was compared and minimized. The Parallel network model with three viscoelastic networks and Mullins effect was chosen as a material model.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diploma_thesis_Kocab.pdfPlný text práce5,87 MBAdobe PDFView/Open
Kocab_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce564,74 kBAdobe PDFView/Open
Kocab_oponent.pdfPosudek oponenta práce514,4 kBAdobe PDFView/Open
Kocab_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce267,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23599

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.