Title: Porovnání výstavby a řešení stavebních objektů v České republice a ve Velké Británii na základě zkušeností ze zahraničního pobytu
Authors: Wagnerová, Alena
Advisor: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Referee: Petráš Václav, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23607
Keywords: velká británie;česká republika;anglie;porovnání;rozdíly;stavitelství;konstrukční systémy;legislativa
Keywords in different language: great britain;czech republic;england;comparison;difference;civil engineering;structural system;legislation
Abstract: Tato diplomová práce se zaobírá porovnáním výstavby a řešení stavebních objektů ve dvou státech Evropské unie, a to Velké Británie (Anglie) a České republiky. Hodnocení je provedeno z různých hledisek, např. z hlediska návrhu objektů, jejich umístění, vzhledu a architektonického řešení, technického stavebního řešení, stavebně fyzikálního řešení, materiálů, instalací, vybavení, vlastní výstavby a legislativy. Porovnání je provedeno na základě poznatků získaných během zahraničního studijního pobytu. Nákresy technických řešení jsou provedeny ve studentské verzi programu Allplan 2013. Texty, výpočty, tabulky a grafy jsou vytvořeny pomocí programu Microsoft Office.
Abstract in different language: This Master's thesis is comparing building and construction solutions of buildings in two members of the European Union, the United Kingdom (England) and the Czech Republic. Evaluation is done from different perspectives, e.g. in the terms of the design, location, appearance and architectural design, engineering structural design, materials, building services, equipment, development and legislation. The comparison is made on the basis of knowledge gained during study abroad. Drawings were made in the student version of Allplan 2013. The texts, calculations, tables and graphs are created using Microsoft Office.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Alena Wagnerova.pdfPlný text práce21,27 MBAdobe PDFView/Open
Wagnerova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce691,47 kBAdobe PDFView/Open
Wagnerova_oponent.pdfPosudek oponenta práce658,74 kBAdobe PDFView/Open
Wagnerova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce220,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23607

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.