Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTomiczková Světlana, RNDr. Ph.D.
dc.contributor.authorŠellerová, Lenka
dc.contributor.refereeHonzík Lukáš, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-15
dc.date.accessioned2017-02-21T08:27:07Z-
dc.date.available2015-10-1
dc.date.available2017-02-21T08:27:07Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-13
dc.identifier68264
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23634
dc.description.abstractPráce je zaměřena na mezipředmětové vztahy mezi matematikou a geografií a slouží k výuce nadanějších žáků na gymnáziích. Hlavním cílem je prohloubit znalosti v oblasti geografie a ukázat žákům možnosti využití geometrie v praktickém životě. Práce je rozdělena do čtyř procházek, z nichž každá obsahuje část teoretickou a praktickou a součástí každé procházky je i pracovní list. V každé procházce žáci využívají GPS a Google Earth k zdokumentování prošlé trasy.cs
dc.format96 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzeměcs
dc.subjectgeoidcs
dc.subjectsféracs
dc.subjectelipsoidcs
dc.subjectrovinacs
dc.subjectgeografická zobrazenícs
dc.subjectgeografická zkreslenícs
dc.subjectmapacs
dc.subjectměřítkocs
dc.subjectbuzolacs
dc.subjectgpscs
dc.subjectgoogle earthcs
dc.subjectvzdálenostcs
dc.subjectvýškacs
dc.subjectobjemcs
dc.subjectobsahcs
dc.subjectgeometrická zobrazenícs
dc.subjectidentitacs
dc.subjectosová souměrnostcs
dc.subjectposunutícs
dc.subjectrotacecs
dc.subjectstředová souměrnostcs
dc.subjectstejnolehlostcs
dc.subjectshodné zobrazenícs
dc.subjectpodobné zobrazenícs
dc.subjectmozaikycs
dc.subjectrotační plochacs
dc.subjectválcová plochacs
dc.subjectkuželová plochacs
dc.subjectparaboloidcs
dc.subjectanuloid.cs
dc.titleGeometrické procházkycs
dc.title.alternativeGeometric walkingen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programMatematikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe work is focused on the inter-relationships between mathematics and geography and used to teach more talented pupils in secondary schools. The main aim is to deepen knowledge of geography and show pupils possibilities of geometry in everyday life. The work is divided into four separate walks of which contains theoretical and practical parts with each also containing a worksheet. In every walk students use GPS and Google Earth to document the Track.en
dc.subject.translatedearthen
dc.subject.translatedgeoiden
dc.subject.translatedsphereen
dc.subject.translatedellipsoiden
dc.subject.translatedplaneen
dc.subject.translatedgeographic representationen
dc.subject.translatedgeographic biasen
dc.subject.translatedmapen
dc.subject.translatedscaleen
dc.subject.translatedcompassen
dc.subject.translatedgpsen
dc.subject.translatedgoogle earthen
dc.subject.translateddistanceen
dc.subject.translatedheighten
dc.subject.translatedvolumeen
dc.subject.translatedcontenten
dc.subject.translatedgeometric representationen
dc.subject.translatedidentityen
dc.subject.translatedaxial symmetryen
dc.subject.translatedtranslationen
dc.subject.translatedrotationen
dc.subject.translatedcentral symmetryen
dc.subject.translatedhomothetyen
dc.subject.translatedcongruenten
dc.subject.translatedsimilar viewsen
dc.subject.translatedmosaicsen
dc.subject.translatedrotary surfaceen
dc.subject.translatedcylindrical surfaceen
dc.subject.translatedconical surfaceen
dc.subject.translatedparabolic surfaceen
dc.subject.translatedtorus.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Sellerova.pdfPlný text práce13,7 MBAdobe PDFView/Open
PO_Sellerova.pdfPosudek oponenta práce327,31 kBAdobe PDFView/Open
PV_Sellerova.pdfPosudek vedoucího práce160,83 kBAdobe PDFView/Open
P_Sellerova.pdfPrůběh obhajoby práce71,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23634

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.