Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBrada Přemysl, Doc. Ing. MSc. PhD.
dc.contributor.authorNovák, Jan
dc.contributor.refereeValdman Jan, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-14
dc.date.accessioned2017-02-21T08:28:08Z-
dc.date.available2015-9-1
dc.date.available2017-02-21T08:28:08Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-11
dc.identifier68126
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23688
dc.description.abstractCílem této práce je seznámit čtenáře s projektem Partyboard, jehož primární myšlenkou je realizace komplexního systému, který pomocí zpráv přes internet nebo SMS zpráv umožňuje sblížení návštěvníků v klubech. Komunikace probíhá mezi návštěvníky, v případě potřeby i mezi majitelem (manažerem) klubu a na základě tohoto systém poskytuje využití programu pro hosty s různými nápady pro vytváření dalších variant zábavy. V této práci se čtenář dočte o metodách tvorby business a marketingového plánu a jeho realizaci projektu Partyboard, o navrženém relačním datovém modelu a také o implementaci mobilní aplikace pro tento systém. S tímto projektem je svázána diplomová práce Bc. Antonína Neumanna s názvem Jádro aplikace, rozhraní webových služeb a prezentační vrstva pro systém PartyBoard, která pojednává o realizaci webového serveru a webových stránek.cs
dc.format69 s. (113 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectcordovacs
dc.subjectangularjscs
dc.subjectioniccs
dc.subjectpostgresqlcs
dc.subjectnode.jscs
dc.subjectpartyboardcs
dc.titleDatabázový systém, mobilní aplikace a business plán pro aplikaci PartyBoardcs
dc.title.alternativeDatabase system, mobile application and business plan for an application PartyBoarden
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this thesis is to introduce a project called Partyboard and the primary idea of realization of a complex system, which allows visitors of night clubs and bars to approach and get to know each other via messages over the Internet and text messages. The communication takes place among the visitors and, if wanted, between them and the owner (manager) of the club who can provide and create other options of entertainment for the guests on the basis of this system. In this paper, the reader can learn about the methods of making a business and a marketing plan and how these are applied in the PartyBoard project, about the proposed relational data model and also about the implementation of mobile applications for the system. The thesis of Bc. Antonin Neumann named Application core, web-service interface and presentation layer for the PartyBoard system, which deals with the creation and implementation of web server and websites, is related to this project.en
dc.subject.translatedcordovaen
dc.subject.translatedangularjsen
dc.subject.translatedionicen
dc.subject.translatedpostgresqlen
dc.subject.translatednode.jsen
dc.subject.translatedpartyboarden
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jan_Novak.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
A14N0081Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce332,7 kBAdobe PDFView/Open
A14N0081Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce927,47 kBAdobe PDFView/Open
A14N0081Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce220,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23688

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.