Title: Generování magických pravidel z ozdobeného logického programu
Other Titles: Generation of magic rules from adorned logic program
Authors: Láska, Jiří
Advisor: Zíma Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Kaas Ondřej, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23827
Keywords: magická pravidla;logické programování;optimalizace vyhodnocování
Keywords in different language: magic rules;logic programming;evaluation optimization
Abstract: Tato bakalářská práce se zaobírá konstrukcí magických pravidel. Je to důležitá součást Metody magických množin. Metoda magických množin je poměrně komplexní optimalizace vyhodnocování logických programů. Součástí práce je aplikace v Java jazyce. Aplikace implementuje samotný algoritmus konstrukce magických pravidel, pracující s daným textovým vstupem.
Abstract in different language: This bachelor's thesis discusses magic rules generating. It is an essential part of the Magic Sets method. The Magic Sets method is a relatively complex optimization for logic programs' evaluation. A part of this thesis is an application written in the Java language. The application implements the very algorithm of a magic rules generator. The application processes a given text input.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp.pdfPlný text práce628,05 kBAdobe PDFView/Open
A13B0370P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce212 kBAdobe PDFView/Open
A13B0370P-posudek.pdfPosudek oponenta práce416,32 kBAdobe PDFView/Open
A13B0370P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce114,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23827

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.