Název: Projekt Apollo a jeho začlenění do výuky fyziky na základní škole
Další názvy: The Apollo Project and its integration into physics tutorial (teaching)
Autoři: Královec, Martin
Vedoucí práce/školitel: Kéhar Ota, PhDr. Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24196
Klíčová slova: program apollo;saturn v;let na měsíc;astronaut;lunární modul;velitelský modul
Klíčová slova v dalším jazyce: project apollo;saturn v;flight to the moon;astronaut;lunar module;command module
Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na historii kosmických letů s cílem přistání člověka na Měsíci. V práci se nachází dotazníkové šetření, které zkoumá znalosti žáků základní školy týkající se letů do vesmíru a na Měsíc. Součástí textu jsou i návrhy na dlouhodobé seminární práce s tématikou kosmických letů a experimenty s touto tématikou, které lze uskutečnit v hodinách fyziky. V závěru práce je k nahlédnutí vzhled webových stránek astronomia.zcu.cz, které byly v rámci této diplomové práce doplněny o odborný text týkající se kosmických letů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on the history of spaceflights with the goal of landing people on the Moon. It contains a survey, which examines knowledge of pupils at elementary schools about flights into space and to the Moon. You can also find proposals for long-term seminar works about space flights and experiments with this theme, which can be implemented to physics lessons. In the end of the thesis there is a view of website astronomia.zcu.cz, which have been accompanied by a scholarly text about the space flights.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Martin_Kralovec_P14N0044P_diplomova_prace.pdfPlný text práce7,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kralovec-hodnoceni-vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kralovec oponent252.pdfPosudek oponenta práce442,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kralovec protokol284.pdfPrůběh obhajoby práce185,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24196

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.