Title: Projekt Apollo a jeho začlenění do výuky fyziky na základní škole
Other Titles: The Apollo Project and its integration into physics tutorial (teaching)
Authors: Královec, Martin
Advisor: Kéhar Ota, PhDr. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24196
Keywords: program apollo;saturn v;let na měsíc;astronaut;lunární modul;velitelský modul
Keywords in different language: project apollo;saturn v;flight to the moon;astronaut;lunar module;command module
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na historii kosmických letů s cílem přistání člověka na Měsíci. V práci se nachází dotazníkové šetření, které zkoumá znalosti žáků základní školy týkající se letů do vesmíru a na Měsíc. Součástí textu jsou i návrhy na dlouhodobé seminární práce s tématikou kosmických letů a experimenty s touto tématikou, které lze uskutečnit v hodinách fyziky. V závěru práce je k nahlédnutí vzhled webových stránek astronomia.zcu.cz, které byly v rámci této diplomové práce doplněny o odborný text týkající se kosmických letů.
Abstract in different language: This thesis focuses on the history of spaceflights with the goal of landing people on the Moon. It contains a survey, which examines knowledge of pupils at elementary schools about flights into space and to the Moon. You can also find proposals for long-term seminar works about space flights and experiments with this theme, which can be implemented to physics lessons. In the end of the thesis there is a view of website astronomia.zcu.cz, which have been accompanied by a scholarly text about the space flights.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martin_Kralovec_P14N0044P_diplomova_prace.pdfPlný text práce7,59 MBAdobe PDFView/Open
Kralovec-hodnoceni-vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Kralovec oponent252.pdfPosudek oponenta práce442,18 kBAdobe PDFView/Open
Kralovec protokol284.pdfPrůběh obhajoby práce185,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24196

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.