Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKéhar Ota, PhDr. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorKrálovec, Martin
dc.date.accepted2016-5-30
dc.date.accessioned2017-02-21T09:43:50Z-
dc.date.available2014-12-9
dc.date.available2017-02-21T09:43:50Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-6
dc.identifier64381
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24196
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na historii kosmických letů s cílem přistání člověka na Měsíci. V práci se nachází dotazníkové šetření, které zkoumá znalosti žáků základní školy týkající se letů do vesmíru a na Měsíc. Součástí textu jsou i návrhy na dlouhodobé seminární práce s tématikou kosmických letů a experimenty s touto tématikou, které lze uskutečnit v hodinách fyziky. V závěru práce je k nahlédnutí vzhled webových stránek astronomia.zcu.cz, které byly v rámci této diplomové práce doplněny o odborný text týkající se kosmických letů.cs
dc.format106 s. (174 620 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprogram apollocs
dc.subjectsaturn vcs
dc.subjectlet na měsíccs
dc.subjectastronautcs
dc.subjectlunární modulcs
dc.subjectvelitelský modulcs
dc.titleProjekt Apollo a jeho začlenění do výuky fyziky na základní školecs
dc.title.alternativeThe Apollo Project and its integration into physics tutorial (teaching)en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis focuses on the history of spaceflights with the goal of landing people on the Moon. It contains a survey, which examines knowledge of pupils at elementary schools about flights into space and to the Moon. You can also find proposals for long-term seminar works about space flights and experiments with this theme, which can be implemented to physics lessons. In the end of the thesis there is a view of website astronomia.zcu.cz, which have been accompanied by a scholarly text about the space flights.en
dc.subject.translatedproject apolloen
dc.subject.translatedsaturn ven
dc.subject.translatedflight to the moonen
dc.subject.translatedastronauten
dc.subject.translatedlunar moduleen
dc.subject.translatedcommand moduleen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martin_Kralovec_P14N0044P_diplomova_prace.pdfPlný text práce7,59 MBAdobe PDFView/Open
Kralovec-hodnoceni-vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Kralovec oponent252.pdfPosudek oponenta práce442,18 kBAdobe PDFView/Open
Kralovec protokol284.pdfPrůběh obhajoby práce185,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24196

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.