Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorHercíková, Lenka
dc.contributor.refereeKolovská Ilona, Mgr.
dc.date.accepted2016-5-24
dc.date.accessioned2017-02-21T09:47:46Z-
dc.date.available2015-6-15
dc.date.available2017-02-21T09:47:46Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-15
dc.identifier65421
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24365
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá motorickým vývojem od narození do sedmi let věku dítěte. V této pilotní studii jsou rozebrány a dle manuálu BOT-2 přeloženy jednotlivé subtesty, pokyny k provedení úkolů zkrácené verze a hodnocení dle tabulek. V praktické části se testovalo šest subjektů. Ze samotného testování a následného vyhodnocení vyplynulo, že testovaní jedinci jsou v motorickém vývoji na úrovni, na které mají být. Z pozorování bylo zřejmé, že některé úkoly pro děti předškolního věku jsou těžko proveditelné. Pro testování hrubé a jemné motoriky dětí předškolního věku, jsou vhodnější testové baterie, které jsou rozděleny dle věku testovaných a cviky jsou postaveny tak, že je v určitém věku musí testovaní zvládnout.cs
dc.format59 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmotorický vývojcs
dc.subjectjemná motorikacs
dc.subjecthrubá motorikacs
dc.subjectpředškolní věkcs
dc.subjecttestová baterie bot-2cs
dc.titleHodnocení motoriky dětí předškolního věku testovou baterií BOT-2cs
dc.title.alternativeAssessment of motor skills of preschool children with the test battery - Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, Second Editionen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programPředškolní a mimoškolní pedagogikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with motor development from birth to seven years of age. In this pilot study are analyzing and according to the manual BOT-2 translated individual subtests, instructions for performing tasks a short form of the assessment and the tables. In the practical part of the six subjects tested. From the very testing and subsequent evaluation showed that individuals are tested in motor development at the level at which they should be. From observation it was evident that some tasks for preschoolers are hardly feasible. For testing coarse and fine motor skills of preschool children are more suitable test batteries, which are divided by age and tested exercises are built so that at a certain age must be tested to handle.en
dc.subject.translatedmotor developmenten
dc.subject.translatedfine motoren
dc.subject.translatedgross motoren
dc.subject.translatedpreschool ageen
dc.subject.translatedtest battery bot-2en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova (bakalarska) prace - Lenka Hercikova.pdfPlný text práce6,92 MBAdobe PDFView/Open
HERCIKOVA L. - VP.pdfPosudek vedoucího práce200,19 kBAdobe PDFView/Open
HERCIKOVA L..pdfPrůběh obhajoby práce51,47 kBAdobe PDFView/Open
HERCIKOVA L. - OP.pdfPosudek oponenta práce263,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24365

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.