Title: Rychlostní kanoistika, analýza techniky jízdy na C1 (videoprogram)
Other Titles: Canoe sprint, analysis of racing technique on the C1 (videoprogram)
Authors: Procházka, Ivan
Advisor: Zeman Radek, Mgr.
Referee: Čepička Ladislav, Doc. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24387
Keywords: rychlostní kanoistika;c1;analýza
Keywords in different language: canoe sprint;c1;analysis
Abstract: Bakalářská práce se v písemné části věnuje historii rychlostní kanoistiky, teoretickým rozborem pádlování na C1, dále svalovou prací v průběhu kanoistického záběru a poslední část je zaměřena na diagnostiku kanoistického záběru. Hlavní částí je vytvořením multimediální DVD s videodokumentací, zaměřený především na rozbor jízdy na C1.
Abstract in different language: This bachelor thesis contains brief description of czech canoe history, analysis of paddling technique. Another is dedicated to work of muscles during canoe stroke. The main part is about creating DVD, which is aimed on paddling technique on C1.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_IvanProchazka_2016.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Prochazka I. - VP.pdfPosudek vedoucího práce137,53 kBAdobe PDFView/Open
Prochazka I. - OP.pdfPosudek oponenta práce179,22 kBAdobe PDFView/Open
Prochazka I..pdfPrůběh obhajoby práce59,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24387

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.