Title: Fastfood jako stravovací styl současné doby
Other Titles: Fast food as an eating style of the current period
Authors: Rysová, Iveta
Advisor: Svoboda Michal, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Jiřincová Božena, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24457
Keywords: fastfood;motivace;jídlo;zdravá výživa;obezita
Keywords in different language: fastfood;motivation;food;health food;obesity
Abstract: Bakalářská práce nese název Fastfood jako stravovací styl současné doby. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část práce obsahuje tři kapitoly. První kapitola se zabývá zdravou výživou. Druhá kapitola je zaměřena na fastfood. Zabývá se charakteristikou a historií fastfoodu. Poslední kapitola teoretické části popisuje nemoci spojené s konzumací fastfoodového jídla. Praktická část je zaměřena na problematiku fastfood. Hlavním cílem práce je zjistit jaká je motivace lidí pro návštěvu fastfoodů a zda si uvědomují dopady fastfoodového jídla na jejich organismus. Tyto hlavní cíle jsou zjišťovány pomocí dotazníkového šetření.
Abstract in different language: My Bachelor´s Thesis takes the name fast food as an eating style of the current period. The labour consists of a theoretical part and a practical part. The theoretical part consists of 3 chapters. The first chapter deal with healthy food. The second chapter is focused on fast food and deal with characteristic and history of fast food restaurants. The last chapter of the theoretical part describes illnesses, which are related to a consumption of fast food meal. The practical part is focused on issue of fast food. The main goal of this labour is to detect a motivation of people who are visiting this fast food restaurants and whether they realize which effects this meal has on their organism. These main goals are found out by the survey.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Rysova.pdfPlný text práce2,66 MBAdobe PDFView/Open
Rysova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce385,5 kBAdobe PDFView/Open
Rysova - oponent.pdfPosudek oponenta práce255,02 kBAdobe PDFView/Open
Rysova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce97,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24457

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.