Title: Frazeologismy v německých reklamách
Other Titles: Phraseologism in advertisement
Authors: Rypáčková, Lucie
Advisor: Höppnerová Věra, Prof. PhDr. DrSc.
Referee: Menclová Hana, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24488
Keywords: frazeologie;frazeologismus;idiom;německá reklama
Keywords in different language: phraseology;phraseologism;idiom;german advertisement
Abstract: Předmětem této bakalářské práce jsou frazeologismy v německé reklamě. Práce se dělí na dvě hlavní části - teoretickou a praktickou. Teoretická část má za úkol přiblížit pojmy z oblasti reklamy a frazeologie, popsat základní jednotku frazeologie, její vlastnosti a různá hlediska, podle nichž lze frazeologismy dělit. Dále popisuje úlohy, které plní frazeologismy v německé reklamě. V praktické části jsou poté frazeologismy analyzovány na základě hledisek zmíněných v teoretické části.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the analysis of the phraseologisms found in a German advertisement. The thesis is divided into two main parts. There is theoretical part and practical part. The aim of the theoretical part is to introduce and explain basic terms of adverts and phraseology and describe basic unit of phraseology, its properties and other dividing aspects. Furthermore it describes the role played by phraseologisms in German advertisement. In the practical part the specific examples of phraseologisms are analyzed based on aspects mentioned in the theoretical part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rypackova_BP.pdfPlný text práce597,25 kBAdobe PDFView/Open
Rypackova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
Rypackova_op.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Rypackova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce351,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24488

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.