Title: Vztah křesťanství a judaismu ve středověku.
Other Titles: The relationship of christianity and judaism in the Middle Ages.
Authors: Linhartová, Kristýna
Advisor: Demjančuková Dagmar, Mgr. et Bc. CSc.
Referee: Neupauer Eduard, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24706
Keywords: křesťanství;judaismus;židé;středověk;středověká společnost;islám;křížácké výpravy;antisemitismus
Keywords in different language: christianity;judaism;jews;middle ages;medieval society;islam crusade;anti-semitism
Abstract: Diplomová práce popisuje vztah mezi křesťanstvím a judaismem ve středověké společnosti. Jak se tyto dvě monoteistické nábožentví ovlivňují a jakými útrapami procházejí, vzlášť když se na Iberském poloostrově objevuje nové náboženství a tím je Islám. Diplomová práce se dále věnuje prvním třem křižáckým výpraváma a jejich dopadnu na monosteistická náboženství. Poslední kapitolaje je věnována antisemitismu
Abstract in different language: The thesis describes the relationship between Christianity and Judaism in medieval society. How these two monotheistic religion, influence and through such hardship, when the Iberian Peninsula there is a new religion, and that is Islam. The paper also deals with the first three Crusader výpraváma and hit the monotheistic religion. The last chapter is devoted to anti-Semitism.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Linhartova diplomova prace.pdfPlný text práce894,38 kBAdobe PDFView/Open
linhartova_demjancukova.pdfPosudek vedoucího práce586,51 kBAdobe PDFView/Open
linhartova_neupauer.pdfPosudek oponenta práce798,71 kBAdobe PDFView/Open
Linhartova_K.pdfPrůběh obhajoby práce673,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24706

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.