Title: Varhany na Rokycansku - historie a současnost.
Other Titles: Organ of Rokycany region - history and present.
Authors: Nováčková, Michaela
Advisor: Demjančuková Dagmar, Mgr. et Bc. CSc.
Referee: Doubravová Jarmila, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24709
Keywords: varhany;kostel;kaple;stavby;rokycany;historie;současnost
Keywords in different language: organ;church;chapel;building;rokycany;history;present
Abstract: Diplomová práce se zabývá stručným přehledem o varhanách na území rokycanského regionu, které se nacházejí v dochovaných sakrálních stavbách. Jedná se o varhany v majetku Římskokatolické církve České republiky, zastoupené farním úřadem Rokycany a Zbiroh. Dále představení stručného historického vývoje varhan a varhanářství na našem území, včetně charakteristiky rokycanského regionu v geografické a historické podobě.
Abstract in different language: The aim of this thesis deals with a short overview about organs found in surviving sacral buildings in the region of Rokycany. Those are organs owned by the Romancatholics church represented by the parish authority of Rokycany and Zbiroh. Further the introduction of a brief historic development of organs and its activity in our region, including characteristics of the region of Rokycany in geographic and historical form.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Novackova Michaela .pdfPlný text práce5,64 MBAdobe PDFView/Open
novackova_demjancukova.pdfPosudek vedoucího práce570,12 kBAdobe PDFView/Open
novackova_doubravova.pdfPosudek oponenta práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Novackova_M.pdfPrůběh obhajoby práce503,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24709

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.