Title: Jazyk divadla: Analýza slovní zásoby ve vybraných německých a českých textech z divadelního prostředí, vytvoření slovníčku k tématu.
Other Titles: The language of the theatre: Analysis of the lexis in selected german and czech text from the field of the theatre. Creation of a specialised glossary.
Authors: Halámková, Kateřina
Advisor: Wagnerová Marina, Mgr. Ph.D.
Referee: Königsmarková Andrea, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24938
Keywords: divadlo;germanismus;odborný styl;lexikologie;glosář;dotazník
Keywords in different language: theatre;germanisms;technical style;lexicology;glossary;questionnaire survey
Abstract: Cílem předkládané bakalářské práce je přiblížit čtenáři specifika divadelního jazyka a na základě analýzy vybraných textů z divadelního prostředí sestavit odborný glosář k tomuto tématu. V textu je vymezena stratifikace jazyka, následně je popsán odborný styl a jeho znaky všeobecně Glosář je rozdělen do 11 kategorií (např. budova, osvětlení, divák apod.).
Abstract in different language: This bachelor's thesis focuses on the language of the theatre. The goal is the creation of thematic glossary on the topic of the theatre. This thesis deals with the features and characteristics of the german technical style and also describes selected aspect from the area of lexicology. Part of this bachelor´s thesis is a questionnaire survey in the are of theatre. A questionnaire survey was carried out for the purpose of this bachelor thesis which is followed by evaluation wchich shows whether the respondents use these foreign words or not.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce2,17 MBAdobe PDFView/Open
Halamkova V.pdfPosudek vedoucího práce2,49 MBAdobe PDFView/Open
Halamkova O.pdfPosudek oponenta práce321,41 kBAdobe PDFView/Open
Halamkova.jpegPrůběh obhajoby práce541,85 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24938

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.