Title: Baby masáže
Other Titles: Baby massage
Authors: Sýkorová, Michaela
Advisor: Ratislavová Kateřina, Mgr. Ph.D.
Referee: Hendrych Lorenzová Eva, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25024
Keywords: baby masáž;matka;kojenec;rodičovský vztah;technika baby masáže;účinky masáží
Keywords in different language: baby massage;mother;baby;parental relationship;technique of baby massage;effects of massages
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá baby masážemi. Teoretická část obsahuje historii různých kultur a vývojovou psychologii, ze které vychází technika a význam baby masáže. V práci je popsána základní reflexologická masáž a klasická technika baby masáže kojence a její účinky na fyzický i duševní stav dítěte a rodičovský vztah. Praktická část práce je zpracována kvalitativní metodou pomocí případové studie. Ta je zaměřena na tři linie, a těmi jsou matka, kojenec a vzájemný vztah matky a dítěte. Pátrám po psychickém a fyzickém prožitku ze strany matky i kojence během masáže, chování kojence, a jejich interakci.
Abstract in different language: This essay for my bachelor degree deals with the subject of massages for babies. The theoretical part contains some history from other cultures and developed psychology, the technique and also the term of baby massage is based on these findings. In this essay I will be talking about basic reflexology massage and also a classical technique of baby massage and their effects on the physical and mental state of the baby, and the parental relationship. The practical part of the essay is written by the qualitative method with the help of the case study. It focuses on three main areas which are: the mother, the baby and the mutual relationship between them. I am looking at the psychological and physical experience of the mother and the baby while having the massage, the baby's behaviour, and their interaction.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Baby masaze 2016.pdfPlný text práce475,09 kBAdobe PDFView/Open
Sykorova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce946,02 kBAdobe PDFView/Open
Sykorova_oponent.pdfPosudek oponenta práce977,64 kBAdobe PDFView/Open
Sykorova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce445,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25024

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.