Title: Návrh konstrukce výkovku A-sloupku
Other Titles: Design of forging the A-pillar
Authors: Zídek, Tomáš
Advisor: Němec Ladislav, Doc. Ing. CSc.
Referee: Námešný Adrián, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25256
Keywords: a-sloupek;karoserie;hliníková slitina;ocel;vysokopevnostní ocel;spojování materiálu;cad;mkp
Keywords in different language: a-pillar;bodywork;aluminum alloy;steel;high strength steel;joining of materials;cad;fem
Abstract: Cílem diplomové práce je zhodnotit možnosti použití technologie kování v oblasti A-sloupku osobního automobilu a identifikovat její výhody a nevýhody oproti běžným současným konstrukčním řešením. Práce se věnuje návrhu kovaného A-sloupku a jeho hodnocení ve srovnání se stávajícím řešením po stránce hmotnostní, technologické, ekonomické a funkční. V další části se práce věnuje vzájemnému porovnání karosářských variant vozidla z hlediska hmotnosti. Pro řešení byl využit CAD software Siemens NX a výpočtový řešič NX/Nastran.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to evaluate possibilities of using forging technology for A-pillar and identify strengths and weaknesses in comparison of the state of the art bodywork solution. The thesis deals with design of forged A-pillar and its evaluation with current system in weight, technology, economic a functional aspects. In the next section, the thesis deals with comparison of car body variants in terms of weight. CAD software Siemens NX was used for solution and NX/Nastran was used as a solver.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Tomas_ZIDEK_S14N0032P_final.pdfPlný text práce17,72 MBAdobe PDFView/Open
Zidek - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce845,24 kBAdobe PDFView/Open
Zidek - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce962,7 kBAdobe PDFView/Open
Zidek.pdfPrůběh obhajoby práce289,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25256

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.