Title: Příslušenství vyvrtávacích a frézovacích strojů. Frézovací zařízení.
Other Titles: Accessories of boring and milling machines. Milling equipment.
Authors: Šlajs, Jakub
Advisor: Hudec Zdeněk, Doc. Ing. CSc.
Referee: Lašová Václava, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25278
Keywords: obrábění;frézovací zařízení
Keywords in different language: machining;milling equipment
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením jednoosé frézovací hlavy s převodem do rychla. Součástí práce je návrh varianty, výpočet zadaných částí, potřebná technická dokumentace a hodnocení řešení. Frézovací zařízení je použito jako příslušenství frézovacího stroje.
Abstract in different language: This thesis dissert on design of the single-axis milling head with gear overdrive. The thesis include design variants bearing, calculation specified parts, drawings and technical documents and ratings solution. The milling equipment is used as accessories of milling machine.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_SLAJS.pdfPlný text práce3,71 MBAdobe PDFView/Open
Slajs - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce706,8 kBAdobe PDFView/Open
Slajs - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce720,42 kBAdobe PDFView/Open
Slajs.pdfPrůběh obhajoby práce270,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25278

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.