Title: Diagnostický rozbor systému vstřikovací soustavy u vozidel
Other Titles: Diagnostic analysis of injection system vehicles
Authors: Růžička, Jiří
Advisor: Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Keckstein Tomáš, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25283
Keywords: vstřikovací soustava pro vznětové a zážehové motory;vstřikovací soustavy alternativních paliv;diagnostika;možné závady vstřikovací soustavy
Keywords in different language: injection system for diesel and gasoline engines;alternative fuel injection system diagnosis;possible faults injection system
Abstract: Cílem je provést rozbor možností technických a diagnostických parametrů u vstřikovací soustavy vozidla. Vstřikovací systém může využívat konvenční a alternativní PHM. Základní specifikace požadavků s ohledem na rozbor soustavy a správné funkčnosti. Výsledným řešením je zhodnocení technických vlastností a diagnostických parametrů pro bezpečný a bezporuchový provoz vozidla.
Abstract in different language: The aim is to analyze the possibilities of technical and diagnostic parameters of the injection system of the vehicle. Injection system may use conventional and alternative fuels. Basic specification requirements with regard to the analysis system and correct functionality. The resulting solution is the assessment of the technical characteristics and diagnostic parameters for safe and trouble-free operation of the vehicle.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARKA 2016 1.pdfPlný text práce3,34 MBAdobe PDFView/Open
Ruzicka Jiri - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce779,03 kBAdobe PDFView/Open
Ruzicka Jiri - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce760,93 kBAdobe PDFView/Open
Ruzicka Jiri.pdfPrůběh obhajoby práce331,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25283

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.